Resen Görevlendirmeler Eylem Kararı - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 17 Eylül 2022 Cumartesi

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda ve diğer bakanlıklara bağlı kurumlarca yürütülen projelerde “eğitim danışmanlığı, eğitim koçluğu, veli ziyareti, ev/kurum ziyareti, adli kurumlarda icap görevi, kitap dağıtımı vb.” görevlerin öğretmenlere tanımlanması mesleğimizin çalışma usul ve esaslarına aykırıdır.

r
Gönüllülük ilkesinin gözetilmediği, herhangi bir ücret karşılığı olmayan bu görevlendirmeler angaryadır. Bu şekilde düzenlenmiş görevlendirmeler ve çalışmalar öğretmenlerin asli görevi olan eğitim-öğretim faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Görevlendirmelerin öğrencilerle ilişkili olduğu iddia edilse de Bakanlık mevzuatlarına uygun olmadığı aşikardır. Valilikle ve kaymakamlıklar tasarrufuyla başlatılan projelerle öğretmenin iş yükü arttırılmakta, bu durum zaman ve emek kaybına yol açmaktadır. Öğretmenlere verilecek hizmet içi eğitimler, seminerler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından planlanmalı ve bu planlamalar doğrultusunda görevler ve çalışmalar öğretmene tanımlanmalıdır.

Anayasa’ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı olan bu görevlendirmelerin resen ve öğretmenin isteği dışında verilemeyeceği aşikardır. Yönetim kurulu olarak, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında, mesai saatinde veya mesai saati dışında verilen yukarıda belirttiğimiz görevlendirmelere; üyelerimizin -isteklerine bağlı- yerine getirmemelerine karar verilmiştir.

Üyelerimiz eylem dilekçesini ekinde eylem kararımızla okul/kurumuna teslim ederek Resen Görevlendirmeler Kararı'mızı uygulayabilirler.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları