Rehber Öğretmenlere / Psikolojik Danışmanlara Verilen Danışmanlık Tedbiri Karşı Eylem Kararı - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 15 Şubat 2022 Salı

Rehber Öğretmenlere / Psikolojik Danışmanlara Verilen Danışmanlık Tedbirine Karşı Eylem Kararı Aldık

Sendikamızın 11.02.2022 tarih ve 59 sayılı eylem kararının haklılığı Hatay İkinci İdare Mahkemesinin 2020/74 sayılı kararı ve Adana Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 2021/1880 sayılı temyiz yolu kapalı olmak üzere istinaf isteminin reddi kararı ile onanmıştır. Mahkemece; rehber öğretmenlere / psikolojik danışmanlara, sosyal çalışma görevleri için ücret ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.  Danışmanlık tedbiri dosyası verilen üyelerimizin,

Danışmanlık Tedbiri Eylem kararını Uygulamadan Önce Yapması Gerekenler:

Öncelikle ücret talep dilekçesini okul idaresine vermelisiniz.

Ücret talebini CİMER’e de yazınız.

Gelen cevaba göre aldığımız eylem kararını uygulayabilir veya dava açabilirsiniz.
Eylem kararımızı uygulamak isteyen üyemiz:
Örneğini sunduğumuz Eylem karar dilekçesine eylem kararı ve mahkeme kararını ekleyerek okul müdürüne verecek
Ücret talep eden üyemiz:
Örneğini sunduğumuz Ücret talep karar dilekçesine mahkeme kararını ekleyerek okul müdürüne verecek
İkisini de yapmak istiyorsanız iki dilekçeyi ilgili şekilde Okul idarenize verebilirsiniz
Dava açmak isteğinizde sendika avukatlarımız size yardımcı olacaktır.
Rehber Öğretmenlere / Psikolojik Danışmanlara Verilen Danışmanlık Tedbiri Karşı Eylem KararıRehber Öğretmenlere / Psikolojik Danışmanlara Verilen Danışmanlık Tedbiri Karşı Eylem KararıRehber Öğretmenlere / Psikolojik Danışmanlara Verilen Danışmanlık Tedbiri Karşı Eylem KararıRehber Öğretmenlere / Psikolojik Danışmanlara Verilen Danışmanlık Tedbiri Karşı Eylem KararıRehber Öğretmenlere / Psikolojik Danışmanlara Verilen Danışmanlık Tedbiri Karşı Eylem KararıRehber Öğretmenlere / Psikolojik Danışmanlara Verilen Danışmanlık Tedbiri Karşı Eylem KararıRehber Öğretmenlere / Psikolojik Danışmanlara Verilen Danışmanlık Tedbiri Karşı Eylem Kararı
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları