Eylül Ayı İtibari İle Destekleme Ve Yetiştirme Kurslarında Görev Alan Rehber Öğretmen/psikolojik Danışmanların Geçmişe Dönük Kurs Ücretlerinin Taraflarına Ödenmesini Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 14 Aralık 2023 Perşembe
Eylül Ayı İtibari ile Destekleme Ve Yetiştirme Kurslarında Görev Alan Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların Geçmişe Dönük Kurs Ücretlerinin Taraflarına Ödenmesini Talep Ettik

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara da istemeleri halinde görev verilmeye başlanmış, Eylül ayı itibariyle kurslarda görev almışlardır. Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin 8'inci maddesinin, 22.11.2023 tarihli ve 90168051 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan Yönergeyle değiştirilen beşinci fıkrasında; "İl/ilçe merkez komisyonlarınca, kurs merkezlerinde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında olmak üzere, kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi açısından 10 sınıfa/gruba kadar bir rehber öğretmen/psikolojik danışman, oluşturulan sınıfların/grupların 10’u geçmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/psikolojik danışman, haftada 4 saate kadar görevlendirilir." ibaresi ile 4 saate kadar görev alabilen Rehber Öğretmen/ Psikolojik Danışmanların görevleri karşılığı ödenecek ek ders tutarının belirsiz olması ve illerde farklılık yaşanması sebebiyle 28.11.2023 tarihli yazımızda ek ders ödemelerinin kaç saate kadar yapılacağının netlik kazandırılması ve geçmişe dönük ek ders ödemelerinin yapılması ile ilgili sendikamız adına talepte bulunmuştuk.

Bakanlığınız Personel Genel Müdürlüğünden okullara giden E-28892082-869-92017790 sayı ve 13.12.2023 tarihli yazıda belirtilen “Bu çerçevede, anılan Yönergede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 22.11.2023 tarihi itibarıyla destekleme ve yetiştirme kurslarında mesai saatleri dışında (asıl görev yerleri bakımından belirlenmiş olan rutin çalışma saatleri dışında) ve hafta sonlarında görevlendirilen rehberlik öğretmenlerine; haftada 4 saate kadar görev verilmesi ve fiilen yürüttükleri bu görevler karşılığında haftada 4 saate kadar ek ders ücreti ödenmesi, bu kapsamda yapılacak ek ders ücreti ödemelerinin ise gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden %100 fazlasıyla ödenecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir.” ifadesi sebebiyle okullarda geriye dönük ödeme yapılamayacağı bilgisi öğretmenlerimize verilmektedir. Eylül ayı itibari ile DYK’lerde görev alan Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlar diğer branş öğretmenleri gibi hakları ve çalışma saatlerinin karşılığı olan ek ders ücretlerini alamamaktadır.

Eylül ayı itibari ile Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların geçmişe dönük kurs ücretlerinin taraflarına ödenmesini talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular