Eğitime Hazırlık Ödeneği Eğitime Hazırlanmaya Yetmiyor - Köşe Yazısı
Köşe Yazısı // 15 Ağustos 2022 Pazartesi

Ülkemiz yasal dayanaklarında (657 Devlet Memurları... -, 1965) eğitime hazırlık ödeneği eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde ödenmektedir. Eğitime hazırlık ödenekleri, sene başında öğretmenin sınıfında, derslerinde kullanacağı ders materyalleri, eğitim-öğretim araç gereçleri ve benzer harcamalar için verilmektedir. Ödenek miktarları, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlanması ile kesinlik kazanmaktadır.

Ys
Kamu Kurumu Hakemler Kurulu 1 Eylül 2019 tarihli ve 30875 sayılı kurul kararında (Kamu Görevlileri Hakem,...2019) 2020 yılı için hazırlık ödeneğini 1210 Lira, 2021 için ise 1250 Lira olarak belirlemiştir. 25 Ağustos 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin 2. bölüm ‘Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği’ başlıklı 11. Maddesinde 2022 için kırtasiye yardımı 1325 TL. olarak belirtilmektedir.

Eğitime hazırlık ödeneğinin imzalanmasının üzerinden geçen bir yıllık süre zarfında dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar, ülkemizi de etkilemiş ve enflasyon oranı yükselmiş, kırtasiye ürünlerine de azımsanmayacak oranda zam gelmiştir. En klasik örneğiyle 80 gram 500 adet A4 kağıdı, geçtiğimiz yıl Eylül döneminde en düşük 50-60 TL aralığında iken bu yıl aynı miktar kağıdın en düşük fiyatı 90 TL’den başlamaktadır. Elbette ki, öğretmenlerin eğitime hazırlık döneminde kırtasiye alışverişleri bir top kağıtla bitmemekte, sınıf öğretmenlerinden branş öğretmenlerine çeşitli araç ve gereçleri kapsamaktadır. Bir öğretmenin sene başında öğrencileri, sınıfı ya da eğitim öğretim döneminde kullanmak üzere kendisi için aldığı tahta kalemi ve mürekkep ya da tebeşir, tahta silgisi ya da kalem, dosya, kağıt gibi ofis malzemeleri ile sıradan bir liste hazırlayarak en düşük fiyat üzerinden alışveriş sonucu ödenmesi gereken tutara bakarsak 1325 lirayı bir hayli geçmekte, asgari düzeyde ihtiyacı karşılayacak bir alışveriş için öğretmen en az 2000 TL. harcamak durumundadır. Buna bazı kurumlarda genel kurul kararı ile mecburi tutulan beyaz önlük gibi malzemeleri ekler ve il merkezinden taşraya gidiş geliş yapan öğretmenlerimizin senenin başında yol harcırahını da eğitime hazırlık ödeneğinden çıkararak maddi açıdan rahatlayabileceğini düşünürsek uzatabilecek yorgan bırakmamaktadır. Ayrıca öğretmenlerimizin kitap ve yaprak test gibi alışverişleriyle ders materyallerini zenginleştirmeyi sevdiği, okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarının ise odalarına ofis malzemeleri aldığı da hesaba katılırsa, eğitime hazırlık ödeneğinin güncel ekonomik koşullara uygun biçimde revize edilmesi gerekliliği aşikârdır.

Eğitime hazırlık ödeneğinin belirlendiği 6.Dönem Toplu Sözleşmeden bu yana; ekonomimizde ciddi dalgalanmalar yaşanmış ayrıca Temmuz 2022 itibariyle enflasyon oranı beklenenin üzerinde seyretmiştir. Bu durum, öğretmenin mevcut alım gücünü olumsuz yönde etkilemiştir. Söz konusu koşullar içinde öğretmenlerimizin eğitim dönemi başında sınıf içi materyallerle, ders araç ve gereçleri ile gerekli ihtiyaçlarını alarak hazır başlaması için eğitime hazırlık ödeneği gözden geçirilmeli ve arttırılmalıdır.

Tüm bunların dışında öğretmenlerimiz, yaz döneminde ek ders ücreti almamaktadır. Öğretmenin aylık maaşı büyük çoğunlukla kira ve fatura gibi yaşamsal harcamalarına ucu ucuna yetmekte, zamlar nedeniyle mutfak alışverişleri ve sosyal aktivite harcamaları öğretmen bütçesini zorlamaktadır. Enflasyon farkı dikkate alındığında ekonomik özlük haklarında, ekonomimizdeki dalgalanmalara paralel bir iyileştirme talepleri sürekli gündeme gelmektedir. Bu koşullarda öğretmenlerimizin sınıflarının eksiğini kapatarak, ders planlamalarına uygun materyalleri temin ederek yeni bir eğitim dönemine gerçek anlamda ‘hazırlık’lı olabilmeleri için eğitime hazırlık ödeneğinin arttırılması elzem olmuştur.

KAYNAKÇA 
657 Devlet Memurları Kanunu (1965). T.C. Resmî Gazete ( 12056, 23.07.1965).
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı (2019). T.C. Resmî Gazete (30875, 01.09.2019).
6. Dönem Toplu Sözleşme (2021). T.C. Resmi Gazete (31579, 21.08.2021).

Yasemin ŞENGÖR 
Eğitim Gücü Sen Çarşamba İlçe Temsilcisi 

 
 
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Köşe Yazısı